Slovakia

BM KÁVOVINY, Sereď, SK
HAMELN rds, Modra, SK
CHEMOLAK, Smolenice, SK
CHEMOS, Topolčany, SK
GALVEX, Banská Bystrica, SK
KZLM TILIA, Liptovský Mikuláš, SK
IB COSMETICS, Bratislava, SK
NIKA, Povážská Bystrica, SK
PERFECT SH, Vráble, SK
PLEURAN, Bratislava, SK
SENÁT, Rimavská Sobota, SK

TAMILK, Trnava, SK
UNIMED PHARMA, Bratislava, SK
VARIATEX, Velké Úlany, SK
VULM SK, Bratislava, SK
VÚLM, Modra, SK
VÚP, Prievidza, SK
WEGA TRADE, Nitra, SK